Le-stryger

DKK50

Kategori:

OBS: Le-strygeren bør kun bruges som del af Folkelekonceptet, da det efter vores opfattelse ellers ikke giver et brugbart resultat.

Le-strygeren er det meste kendte redskab til at skærpe en le, men i dag også det mest udskældte.
Det skyldes at en fint udbanket (harret) æg vil blive skadet af den grove le-stryger og at den samtidig ikke er i stand til at skærpe en æg, der slet ikke er udbanket.
Le-strygerens berettigelse er således i kombination med den mellemfine udbankning, som findes på de Folkeleblade vi sælger og en korrekt indstilling af lebladet.